Дмитрий Филоненко
+380 (67) 266-03-43+380 (63) 465-77-15+380 (48) 703-80-30
Дмитрий Филоненко
Біологія 7 клас підручник Остапченко
Біологія 7 клас підручник Остапченко
Контакти
Дмитрий Филоненко
+380 (67) 266-03-43показати+380 (67) 266-03-43 все+380 (67) 266-03-43 ychebnik.com.ua+380 (63) 465-77-15 ychebnik.com.ua+380 (48) 703-80-30 ychebnik.com.ua+380 (50) 675-98-95 ychebnik.com.ua+380 (67) 153-69-91 ychebnik.com.ua
14038, Україна, Одеська обл., Одеса, Военный пер-к, (вул. Генерала Вишневського 13/1, оф.12) на мапі

Біологія 7 клас підручник Остапченко

У магазині діє система знижок!
При разовій покупці
0.90% при замовленні від 10000 грн
1.50% при замовленні від 30000 грн

Опис

  Если Вы не нашли интересующий Вас товар, сообщите нам на эл. почту или позвоните +380 (67) 482-00-16. На нашем сайте размещена только малая часть продукции!

Большой выбор здесь: https://ychebnik.com.ua/

10-летний опыт 

 Остапченко Л.І., Балан П.Г., Серебряков В.В., Матяш Н.Ю., Горобчишин В.А.

«Біологія» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів

З М І С Т
Дорогі семикласники! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ВСТ УП
§ 1. Тварина – живий організм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
§ 2. Основні відмінності тварин від рослин і грибів. Особливості живлення тварин . . . . 8
§ 3. Тканини тварин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
§ 4. Органи та системи органів тварин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Тестов ий самоконтрол ь знан ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Т Е М А 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН
§5. Поняття про класифікацію тварин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
§6. Кишковопорожнинні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
§7. Кільчасті черви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
§8. Членистоногі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
§9. Ракоподібні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
§10. Павукоподібні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
§11. Будова комах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
§12. Різноманітність комах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Лабораторна робота 1. Вивчення представників різних рядів комах . . . . . . . . 50
Практична робота 1. Різноманітність членистоногих . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
§13. Молюски, або М’якуни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Практична робота 2. Порівняння і визначення молюсків за будовою мушлі . . . . 56
§14. Паразитичні черви – гельмінти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
§15. Паразитичні та кровосисні членистоногі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
§16. Загальна характеристика хордових . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
§17. Риби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
§18. Амфібії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
§19. Рептилії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
§20. Птахи: риси пристосованості до польоту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
§21. Птахи: розмноження та розвиток. Сезонні явища в житті птахів . . . . . . . . . 86
§22. Різноманіття птахів, їхня роль у природі та житті людини . . . . . . . . . . . . 89
Практична робота 3. Екологічні групи птахів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
§23. Ссавці: загальна характеристика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
§24. Різноманітність ссавців: Яйцекладні, Сумчасті, Комахоїдні, Рукокрилі . . . . . 100
§25. Різноманітність ссавців: Гризуни, Зайцеподібні, Копитні . . . . . . . . . . . . . 104
§26. Різноманітність ссавців: Хижі, Китоподібні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
§27. Різноманітність ссавців: Примати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Лабораторна робота 2. Особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку
з їх пристосуванням до різних умов існування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
ТЕСТОВИЙ САМОКОНТРОЛЬ ЗНАНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Т Е М А 2. ПРО ЦЕСИ ЖИТТ ЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН
§28. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і
травлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
§29. Різноманітність травних систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
§30. Дихання та газообмін у тварин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
§31. Кров, її основні функції. Транспорт речовин у тварин . . . . . . . . . . . . . . 131
Практична робота 4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин . . . 135

§32. Виділення та його значення для організму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
§33. Опора і рух. Види скелета і способи пересування безхребетних тварин . . . . 138
§34. Опорно-рухова система хребетних тварин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Практична робота 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин . . . . . . . . 148
§35. Захист організму тварин. Покриви тіла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
§36. Пристосування до активного захисту та нападу . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
§37. Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин . . . . . . . . . . . . 155
Практична робота 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин . . . 158
§38. Подразливість як універсальна властивість тварин. Органи чуття тварин . . . 158
§39. Поняття про регуляцію діяльності організму тварин . . . . . . . . . . . . . . . 164
§40. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин . . . . . . . . . . 167
§41. Розвиток тварин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
§42. Періоди та тривалість життя тварин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
ТЕСТОВИЙ САМОКОНТРОЛЬ ЗНАНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Т Е М А 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН
§43. Поведінка тварин у природі та методи її вивчення . . . . . . . . . . . . . . . . 181
§44. Стратегія поведінки. Вроджене і набуте в індивідуальному розвитку поведінки 186
§45. Структура поведінкового акту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
§46. Типи поведінкових реакцій. Форми поведінки тварин . . . . . . . . . . . . . . 194
Практична робота 7. Визначення структури поведінкових актів (за відеоматеріа-
лами) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
§47. Способи орієнтування тварин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
§48. Суспільна поведінка тварин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
§49. Територіальна поведінка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
§50. Комунікація тварин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
§51. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення . . . . . . . . . . . . 215
ТЕСТОВИЙ САМОКОНТРОЛЬ ЗНАНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Т Е М А 4. ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕ ДОВИЩЕ ІСН УВАННЯ
§52. Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища . . . . . . . . . . 222
§53. Ланцюги живлення і потоки енергії. Роль організмів у колообігу речовин . . . . 227
§54. Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на
організми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
§55. Основи охорони природи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
ТЕСТОВИЙ САМОКОНТРОЛЬ ЗНАНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Узагальнення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Короткий словник термінів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

  Если Вы не нашли интересующий Вас товар, сообщите нам на эл. почту или позвоните +380 (67) 482-00-16. На нашем сайте размещена только малая часть продукции!

https://ychebnik.com.ua/

Услышим, подскажем, поможем

Характеристики

ВиробникГенеза
Країна виробництваУкраина
Типпечатное издание
Видучебные, методические пособия
Тематикабиология
Целевая аудиторияученикам средних и старших классов
Назначение7 класс
Язык изданияукраинский
Переплеттвердый
Тип бумагиофсетная
Иллюстрацииицветные
Тип поверхности бумагиполуглянцевая
Состояниеновое
Біологія 7 клас підручник Остапченко

Подібні товари

Включений режим редагування. Вийти з режиму редагування
наверх